Lajmet & Njoftimet

Trepça Sh.A. ndanë certifikatata për grupin e parë prej 60 kandidatëve

Sot me datë 30.12.2022 Ndërmarrja Trepça Sh.A. ndanë certifikatata për grupin e parë prej 60 kandidatëve të cilët përfunduan praktikën me sukses në minierën e Stan Tërgut.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë