Lajmet & Njoftimet

Njoftim për kandidatët e grupit të parë të cilët kanë kryer punën praktike

Me datë 30.12.2022 në ora 10:00 në Parkun Industrial në Mitrovicë (Menaxhment), Ftohen të gjithë kandidatët e grupit të parë të cilët kanë kryer punën praktike në Minierën e Stan Tërgut, që të pajisen me Certifikatë.

Obligoheni që me vete ta keni letërnjoftimin.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë