Lajmet & Njoftimet

Takim pune i Bordit Mbikëqyrës i Trepça Sh.A. me Sindikatat e Trepçës Sh.A.

Bordi Mbikëqyrës i Trepça Sh.A. dhe U.D. Kryeshefi Ekzekutiv i Trepça Sh.A. zhvilluan takim me përfaqësuesit e sindikatave të njësive biznesore të ndërmarrjes Trepça Sh.A. Temë e diskutimit ishte trajtim i ofertës për mundësinë e pensionimit të parakohëshëm të punëtorëve të ndërmarrjes Trepça Sh.A.

Poashtu u trajtuan edhe kërkesat tjera të sindikalisteve siç janë; njohja e stazhit të punës 1989-1999, sigurimi shëndetsorë, stazhi i benificuar etj.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë