Lajmet & Njoftimet

Ekipi profesional nga Fakulteti Teknik arriti ta sanoj defektin e madh në Flotacion

Ju njoftojmë se është kryer një punë e jashtëzakonshme me rastin e prishjes së Exciterit të motorit sinkron (Mullirit me fuqi 1MW), e cila prishje për një kohë të gjatë na ka shkaktuar probleme sepse nuk kemi pasur dokumentacion teknik për atë paisje e cila është e importuar nga Ukraina.

Këtë punë e kemi kryer me ndihmën e dy ekspertëve të Fakultetit Teknik (ass .Nexhmedinin dhe Fidanin) të cilët kanë treguar një profesionalizëm të madh në fushën e ngasjeve elektromotorike dhe elektronikës.

Në këtë punë kanë asistuar dhe kanë dhënë kontribut të madh shërbimi elektrik i Flotacionit në krye me udhëheqesin elektrik Ing. Gëzim Sinani.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë