Lajmet & Njoftimet

Takimi i Bordit mbikëqyrës dhe U.D. Kryeshefit të Trepça Sh.A. me përfaqësuesit e kompanisë EMCP AG

Bordi mbikëqyrës i Trepça Sh.A. dhe U.D. Kryeshefi i Trepça Sh.A. Enis Abdurrahmani si dhe U.D. Drejtori i njësisë biznesore Minierat me Flotacion Trepça - Stan Tërg, Nexhat Dedia, pritën në menaxhment një grup ekspertësh në krye me Dr. Axel Eckart nga kompania EMCP AG.

Synimi i takimit ishte themelimi i bashkëpunimit në mes Trepça Sh.A. dhe kompanisë EMCP AG, me qëllim të hartimit të studimit të fizibilitetit për Trepça Sh.A. në fushën e sanimit ambiental, rehabilitimit të minierave dhe ngritjes së sigurisë dhe infrastrukturës në miniera.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë