Lajmet & Njoftimet

Takimi i rregullt i bordit menaxhues

Me datën 22.03.2022 është mbajtur takimi i radhës i U.D Kryeshefit ekzekutiv të Trepça – sh.A me drejtorët e njësive biznisore, ku është diskutuar gjendja aktuale e njësive biznisore .Pas shum diskutimeve që u zhvilluan në këtë takim , bordi menaxhues caktoi detyrat që duhet të ndërmirën në mënyre që procesi i prodhimit në miniera dhe flotacione te jetë sa më i mirë.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë