Lajmet & Njoftimet

Sot për vizite pune në ndërmarrjen Trepça - sh.A , ka qëndruar rektori i kolegjit UBT,prof.dr.Edmond Hajrizi

Sot për vizite zyrtare në ndërmarrjen Trepça – sh.A , ka qëndruar rektori i Kolegjit UBT , prof.dr.Edmond Hajrizi me bashkëpunëtore .Temat që u diskutuan në këtë takim kanë qenë të lidhura me fillimin e një bashkëpunimi në mes të kolegjit UBT dhe ndërmarrjes Trepça ,në fusha të ndryshme shkencore - hulumtuese . U pa që ekzistojnë mundësi reale për një bashkëpunim të mirëfillt dhe u dakorduam që në të ardhmen të fillojm edhe me bashkëpunime konkrete në fusha të ndryshme.

Çmimet në US$
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë