Bordi Mbikqyrës i Trepça Sh.a

# Emri Pozita Nr. kontaktues
1 Bahri Hyseni Kryesues i Bordit Mbikëqyrës +383 (0) 28 538 050
bahrihyseni@yahoo.com
2 Ibrahim Krasniqi Anëtar i Bordit Mbikëqyrës +383 (0) 28 538 050
ibrakrasniqi@gmail.com
3 Bujar Bilalli Anëtar i Bordit Mbikëqyrës +383 (0) 28 538 050
bujar.bilalli.trepca@gmail.com
4 Muharrem Peci Anëtar i Bordit Mbikëqyrës +383 (0) 28 538 050
peci.muharrem@gmail.com
5 Xhevdet Tahiri Anëtar i Bordit Mbikëqyrës +383 (0) 28 538 050
xhevdettahiri_701@hotmail.com
Prokurimi
Prej datës 01.01.2019, të gjitha procedurat e prokurimit (vlera te vogla, te mesme dhe te mëdha), përveç atyre minimale dhe/ose procedurave te cilat nuk mund te zhvillohen përmes platformës, zhvillohen vetëm në formën elektronike. Për me shume:e-prokurimi
Kontakti
Na kontaktoni në email adresën e mëposhtme:
contact@trepcacorporation.com
Parku Industrial
40000
Mitrovicë Kosovë